Önéletrajzírás

A jó önéletrajzírás a sikeres álláskeresés legfontosabb eszköze. Ma a középiskolákban, de a felsőoktatási intézményekben is tanítják az önéletrajzírás fortélyait. Néhány alapvető követelmény: legyen szellős, áttekinthető, lényegretörő.

Ma az amerika típusú önéletrajz terjedt el, ennek lényege, hogy fordított idősorrendben írjuk fel a munkahelyeinket, tanulmányainkat.

Az önéletrajzírás során az alábbi elemeket feltétlenül építsük be az önéletrajzunkba, illetve lehetőség szerint tartsuk magunkat az ajánlott sorrendhez.

Az első lépés: a személyi adatainkat tüntessük fel, név, leánykori név, lakáscím, telefonszám, e-mail cím. Azért fontos, mert a későbbiek során ezen adatok alapján veszik fel velünk a kapcsolatot.

A következő szakaszban a munkahelyeinket, munkaköreinket (beosztás) soroljuk fel, ügyelve a fordított idősorrendre. Csak tagoltan, címszavakat használjunk, és ne feledkezzünk meg a főbb tevékenységek és a felelősségi körök, kompetenciák megemlítéséről sem. Emeljük ki, hogy a feladat végrehajtáshoz milyen képességek megléte (volt) szükséges. Például gyors problémamegoldó képesség, koncentrációképesség, monotóniatűrés, jó kapcsolatteremtő képesség, stb.

A következő fejezet a tanulmányok felsorolása. Szintén visszafelé haladva soroljuk fel mettől-meddig, milyen oktatási intézményben folytattuk tanulmányainkat, milyen végzettséget szereztünk. Jó, ha felsoroljuk a tanult kiemelt tárgyakat is.

Ha vannak valamilyen szakmai szervezeti tagságaink, ne felejtsük el itt felsorolni azokat.

Majd a személyes kompetenciák következnek: nyelvismeret, számítógépes ismeretek (felsorolni az ismert számítógépes programokat, és beírni a használat szintjét – felhasználói, haladó, stb.). Itt soroljuk fel a vezetői engedély kategóriáit is. Tegyünk említést hobbinkról, szabadidős tevékenységeinkről is. A munkáltatók előnyben részesítik azokat a munkavállalókat, akik nemcsak a munkavégzésre koncentrálnak, hanem képesek valamilyen szabadidős tevékenységgel kikapcsolódni, feltöltődni.

Ha a meghirdetett állás kézzel írt önéletrajzot vár, akkor tudnunk kell azt, hogy grafológiai elemzést kérnek írásunkról. A grafológus kizárólag a munkavégzéssel kapcsolatos tulajdonságainkat tárhatja fel, és hozhatja leendő munkáltatónk tudomására.

Végül dátumozzuk az önéletrajzunkat. Az önéletrajzírás során ügyeljünk arra, hogy a dátum ne legyen 3 hónapnál régebbi. Az önéletrajzot nem kell aláírni. Előny, ha fényképet is tudunk mellékelni hozzá.

Ne feledkezzünk meg a motivációs levélről vagy kísérőlevélről sem az önéletrajz írás során. A motivációs levélben fejtsük ki néhány mondatban, hogy miért jelentkeztünk erre az állásra, és miért érezzük magunkat alkalmasnak is rá. Tűnjön ki levelünkből, hogy a munkáltató miért járna velünk jól. Azért ügyeljünk arra, hogy ne essünk túlzásokba. A motivációs levelet aláírva juttassuk el a cégeknek.

Ha betartjuk az önéletrajz írás íratlan szabályait, sokkal nagyobb eséllyel pályázhatjuk meg a legtöbb állást.