Öt szó, amit a többség nem tud helyesen leírni

A magyar nyelv egyáltalán nem könnyű, ebben talán egyetértünk. Olyannyira nem, hogy sokszor még mi, magyarok sem vagyunk benne teljesen biztosak, hogy hogyan kell leírni egy-egy szót.

Bővebb információk a nehezen leírható szavakról ezen a linken. Vannak szavak, amiknek helyesírása gondot jelent a többségnek. Általában azért, mert a köztudatban tévesen él a szó helyesírása, így gyakran fel sem tűnik az illetőnek, hogy helytelenül írta le az adott szót. Az egyik ilyen az árbóc, amit rendszeresen rövid o-val írnak. Ennek valószínűleg az az oka, hogy 2016. szeptember 1-ig valóban rövid o-val kellett írni, azonban ekkor megváltozott az írásmódja és ma már hosszú o-val helyes. Sokan azzal sincsenek tisztában, hogy a húsvét vagy karácsony kis vagy nagybetűvel írandó-e. A magyar helyesírás szabályai azt mondják ki, hogy a nevezetes napok, ünnepek nevei kis betűvel írandók. Így a húsvét és a karácsony is kis betűvel írandók.

Az immunis szót a többség szerencsére le tudja írni helyesen. Maga az immunrendszer is rövid u-val írandó, így az immunis is. A dühvel vagy a dühhel szó esetében az előbbi tűnhet helyesnek, ugyanakkor mindkét írásmód helyesnek számít. A „h” végű szavakat lehet a hagyományos toldalékolás szerint is ragozni, ugyanakkor, ha hozzáteszünk még egy „h” betűt az is helyes. Így mindkét írásmód helyes, egyikkel sem hibázunk. A vendéglátóipari szó esetén kérdés, hogy a vendéglátó-ipari verzió is helyes-e. Tény, hogy a többszörösen összetett szavakat, melyek több, mint hat szótagból állnak kötőjellel kell írni. Azonban 2016. szeptember elseje óta az „i” képző nem számít külön szótagnak, így a vendéglátóipari számít helyes írásmódnak. Az atpszovegiras.hu weboldalon további érdekességeket találhat!