Felnőttképzők Szövetségéhez tagsági belépés

A Felnőttképzők Szövetsége 1992 óta képviseli a hozzá belépőket, ide értve a vállalkozásokat, valamint a felnőttképzéshez kapcsolódó közép, valamint felsőfokú iskolákat.

Felnőttképzők Szövetségéhez való belépésről tájékoztatjuk az alábbiakban. A Felnőttképzők Szövetségének célja, hogy folyamatosan emelje a felnőttképzés szakmai színvonalát, a fogyasztóvédelmi törekvéseket támogassa, valamint a minőségbiztosítás. A Felnőttképzők Szövetsége rendkívül kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik, melyek közt említhetünk többek közt Kamarákat, Önkormányzatokat, Minisztériumokat, Munkaügyi központokat, Szakmai szövetségeket, Országgyűlési bizottságokat. A Felnőttképzők Szövetsége a tagok számára érdekképviseletet tud biztosítani, szakmai adatbázist bocsát rendelkezésre, jogszabályfigyelés és pályázatfigyelés is biztosított, valamint szakmai konferenciák is megrendezésre kerülnek. A Felnőttképzők Szövetségéhez a Belépési nyilatkozaton kívül mellékelni kell még a cégvezetés nyilatkozatát arról, hogy a szövetség Alapszabályzatát elfogadja, valamint befizeti az esedékes tagdíjat. Beszámolót a cég tevékenységéről. Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolatát kell még mellékelni, jogi személy esetén az alapító okiratot, cégbejegyzést.

A Belépési nyilatkozat, valamint minden fontos információ, akár a mellékelésről, akár a belépés folyamatáról a Felnőttképzők Szövetségének weboldalán, az fvsz.hu weboldalon található. A kitöltött belépési nyilatkozatot postai úton kell eljuttatni a titkárság címére, de az email címre is elküldheti ezzel egy időben, hogy felgyorsítsa a folyamatot. Az éves tagdíjat a nyilatkozat megérkezése napján kiszámlázzák Önnek.

Zsuffa Ákos a Felnőttképzők Szövetségének elnöke