1.3 ADR oktatás kiváló oktató által prezentálva

Az ADR egy rövidítés, mely azt jelenti a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás. ADR bizonyítványra azoknak van szüksége, akik az ADR szerint veszélyesnek tartott árut szállítanak, például radioaktív anyagot vagy robbanóanyagot.

ADR 1.3 egy olyan fejezet, amely azt írja elő, hogy a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkakört ellátó minden személyt megfelelő képzésben kell részesíteni a feladatának és felelősségének megfelelően. Az oktatáson még a mentességgel rendelkezőknek is kötelező részt venni, nincs kivétel. Az 1.3-as ADR oktatást gyakran „kis ADR vizsgaként” is emlegetik. Az oktatás egy viszonylag egyszerű vizsgával végződik, melynek végén a jogszabálynak megfelelő igazolást kap az alkalmazott, amelyet a munkáltatónak is alá kell írnia. A jogszabálynak megfelelően a vizsga két évig érvényes. Mivel az oktatás megtartásának körülményeiről nem rendelkezik jogszabály, így nincs akadálya az elektronikus, távoktatás formában történő oktatásnak. Az oktatás három részből áll. Ezek az általános tájékoztató oktatás, a munkakörre, feladatra szakosított oktatás, végül a biztonsági képzés.

ADR
ADR

Az ADR bizonyítvány megszerzését követően időről-időre ismeretfelújító képzésen kell részt venni, hiszen az ADR szabályozások folyamatosan változnak. Az ADR 1.3-as oktatást olyan veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó tarthatja, aki rendelkezik hatályos bizonyítvánnyal. Érdemes alaposan megfontolni, hogy kit, milyen céget bíz meg az ADR 1.3 oktatással. A Hiperion Tech Kft online platformján, a hiperiontech.hu weboldalon akár bele is nézhet az oktatási anyagokba, így könnyebb döntést hozni. Ha szeretne bővebb információkhoz jutni, akkor azt javasoljuk, hogy látogasson el a hiperiontech.hu weboldalra!